Оборудване за люпилня

Оборудване за люпилня

Оборудване за люпилня Бротим Оборудване за птицеферми

Алуминиева макара отливка

Аламуниева макара отливка..

Безконечно зъбно колело и ос

Безконечно зъбно колело и ос..

Голям отвор за клапа

Голям отвор за клапа..

Голямо зъбно колело

Голямо зъбно колело..

Диск за влажност на инкубатор

Диск за влажност на инкубатор..

Капак за голяма клапа

Капак за голяма клапа..

Капак за малък отвор

Капак за малък отвор..

Капак на касетка за излюпване на пилета 150 бр.

Капак на касетка за излюпване на пилета 150 бр.Размер: 80 x 56.5 cм.Тегло: 1800 г...

Капак на касетка за люпене на пилета 150 бр.

Размер: 80 x 56.5 cm.Тегло: 1800 кл...

Касетка за излюпване 165 бр.

Касетка за излюпване 165 бр. Размер:122 x 42 x h 12 cм.Тегло: 2650 г...

Касетка за излюпване на пилета 150 бр.

Касетка за излюпване на пилета 150 бр. Размер: 80 x 56.5 x h 14 cм.Тегло: 2850 г...

Касетка за люпене на пилета 150 бр.

Касетка за люпене на пилета 150 бр. Размер: 73.5 x 50.5 x h 4 cм.Тегло: 1100 г...