Поилни системи - ръчно пълнене

Тубусна поилка - 10 л.

Тубусна поилка - 10 л...

Тубусна поилка - 3 л.

Тубусна поилка - 3 л. ..

Тубусна поилка - 6 л.

Тубусна поилка - 6 л...