Автоматични хранилни системи

Автоматични хранилни системи

Капацитивен датчик

Капацитивен датчик..

Контолно табло за хранилна линия

Контолно табло за хранилна линия..

Крайна хранилка за родителско стадо с капацитивен датчик

Крайна хранилка за родителско стадо с капацитивен датчик..

Крайна хранилка с капацитивен датчик и механичен стоп

Крайна хранилка с капацитивен датчик и  механичен стоп..

Крайна хранилка с решетки

Крайна хранилка с решетки..

Междинна стоп хранилка

Междинна стоп хранилка..

Механичен датчик

Механичен датчик..

Мотор за повдигателна система на хранилни линии

Мотор за повдигателна система на хранилни линии..

Мотор с редуктор за хранилна линия

Мотор с редуктор за хранилна линияЗахранващият мотор е опционално монтиран в началото или в  кр..

Ос с лагер

Ос с лагер..