Оборудване за люпилня

Оборудване за люпилня

Оборудване за люпилня Бротим Оборудване за птицеферми

Ментеше неръждавейка

Ментеше неръждавейка..

Подвижно колело със спирачки

Подвижно колело със спирачки..

Стационарно колело

Стационарно колело..